Мария Василева Тодорова

Мария Василева Тодорова

1. Ако некролозите са изработени при нас, то ние ги публикуваме веднага.

2. Ако сте от друго населено място можете да ни изпратите данни за изработка на некролога, снимка и др., за да можем да публикуваме.

3. Можете да ни изпратите ваш некролог като снимка на:

на email: ino.tr@mail.bg

на viber: 0885 699 799

на facebook: Траурна агенция "ИНО" 

Данни
Артикулен номер
579759